operator agent customer relationship smartyatru

SmartYatru – बस संचालकहरूलाई के छ त यसमा ?

प्रत्येक बस संचालकहरूको आफ्नै टिकट एजेन्टहरू हुन्छन्। एजेन्टहरू र ती एजेन्टहरूद्वारा बुक गरिएको टिकटहरू ब्यबस्थापन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। बस

Continue reading